Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna

HPK Polska Centralna to jeden z sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych koordynowanych i finansowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, działający w strukturach NCBR. Podmioty te zostały wyłonione w grudniu 2021 r. w konkursie przeprowadzonym przez NCBR, z perspektywą funkcjonowania do końca bieżącego programu ramowego, tj. do 2027 r. włącznie.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna to zespół specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa w odniesieniu do jego aspektów przekrojowych i administracyjnych. HPK Polska Centralna prowadzi działalność na obszarze województw:

  • łódzkiego (biuro w Łodzi przy Uniwersytecie Łódzkim) oraz
  • mazowieckiego (bez m.st. Warszawy; biura w Warszawie przy Politechnice Warszawskiej oraz przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk).

Wszyscy specjaliści zatrudnieni w HPK Polska Centralna mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji i informowaniu o Programach Ramowych Unii Europejskiej. HPK Polska Centralna funkcjonuje w ramach sieci Horyzontalnych Punktów Kontaktowych zlokalizowanych w głównych ośrodkach naukowych Polski. Sieć kierowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Podstawowym zadaniem HPK Polska Centralna jest:

  • działalność informacyjna i konsultacyjna,
  • organizacja szkoleń i warsztatów,
  • konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe,
  • konsultacje dla podmiotów realizujących projekty,
  • opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa.