dr Grzegorz Ambroziewicz studiował zarządzanie, ekonomię i transport w Szkole Głównej Handlowej, Vienna School of Economics, Université d’Orléans i University of Oxford. Ma doktorat z nauk politycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i suwerenności.

Swoją karierę rozpoczął w brytyjskich firmach telekomunikacyjnych (Cable & Wireless) w Brukseli i Londynie. W 2003 r. Dołączył do Komisji Europejskiej i pracował przy projektowaniu polityk we Wspólnym Centrum Badawczym Dyrekcji Generalnej (DG), DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, DG ds. Przedsiębiorstw i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych.

Następnie podjął nowe obowiązki w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji jako lider zespołu w zakresie wdrażania programów Potencjał badawczy i Regiony wiedzy, między innymi w celu zmiany sytuacji w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2018 roku został zastępcą kierownika jednostki, a następnie pełniącym obowiązki kierownika jednostki w Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME, obecnie: EISMEA) wdrażającej pilotaż Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Światowe trendy gospodarcze, wpływ innowacyjności na gospodarkę to jego pasja, jest też zapalonym podróżnikiem.