Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat tego konkursu.

Dla przedsiębiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność, przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także prelekcję o podstawach aplikowania o Fundusze Europejskie współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.