VI  Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

wydarzenie hybrydowe. Zapraszamy do Centralnego Domu Technologii, ul. Krucza 50 w Warszawie lub on-line.

14 grudnia zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta funduszy europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa. 

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” po dwóch latach online, wraca w formule hybrydowej z wyjątkową agendą. Wydarzenie jest adresowane do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I, jak również przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach strategii badań i rozwoju. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.

Prelegenci występujący w czasie VI Konferencji B+R to najważniejsze osoby reprezentujące Polskę, instytucje europejskie oraz świat nauki i biznesu odpowiedzialne za wzmacnianie innowacyjności polskiej gospodarki, wśród nich:

  • Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Peter Droell – Dyrektor Departamentu E, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej,
  • profesor Tadeusz Burczyński – dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
  • a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP i firm,

którzy przedstawią swoje doświadczenia związane z innowacyjnością oraz możliwymi formami jej wsparcia.

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat konkursu.

Dla przedsiębiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność,  przygotowaliśmy sesje poświęcone:

  • Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
  • Projektowi Innovation Coach, 
  • Programowi Ramowemu Horyzont Europa: EIC Accelerator – zasady konkursu i skutecznej aplikacji
  • Podstawom aplikowania o Fundusze Europejskie we współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.   

Innovation Coach jest finansowany i koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i realizowany w ramach instrumentu STEP, czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.

Miejsce:

Konferencja odbędzie się w Centralnym Domu Technologii:

ul. Krucza 50 

00-025 Warszawa

 

Dojazd: