Pani Patrycja Zeszutek jest ekonomistką z wykształcenia. W administracji publicznej pracuje od 2001r. Od 2005 r.  jej praca zawodowa  związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Obecnie pełni funkcję  Zastępcy Dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując m.in udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój,  tym na tworzenie i rozbudowę centów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.