Pavel ma bogate międzynarodowe doświadczenie biznesowe w regionie CEE. Pavel rozpoczął swoją międzynarodową karierę w Czechach i pracował dla kilku międzynarodowych firm, zaczynając od podstawowych stanowisk, a kończąc na kierownictwie wyższego szczebla. Pavel zakładał i z powodzeniem uruchamiał prywatne firmy na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Polsce i na Ukrainie, zapewniając szybką rentowność i trwałość nowopowstających przedsięwzięć.

Obecnie Pavel promuje i inwestuje w rozwój i badania nowych energooszczędnych technologii. Pavel jest współzałożycielem i CEO DAC Sp.z o.o. – startup rozwijający Dynamic Air Cooling – innowacyjną i wysoce efektywną technologię chłodzenia.

Pavel posiada tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem uzyskany na Akademii Gospodarki Narodowej w Tarnopolu na Ukrainie (1998) oraz tytuł licencjata zarządzania finansami uzyskany na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (1998).