Od blisko 12 lat realizuje projekty promocyjno-informacyjne z różnych obszarów tematycznych. Koordynował działania komunikacyjne w ramach mechanizmu Wspólna Polityka Rolna (CAP) na rynkach Europy Środkowej na rzecz polskich produktów spożywczych i w Polsce ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. We współpracy z Biurem Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia współtworzył strategię popularyzacji prewencji chorób nowotworowych i jej wdrożenie. Koordynator komunikacji w Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.