Program konferencji

 9:00 – 9:30  Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

 Część I: Fundusze dla Polskich przedsiębiorstw na rozwój innowacji

(moderacja: Zygmunt Krasiński, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

 9:30 – 10:00  Sesja inaugurująca

                        Jacek Żalek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

                        prof. Tadeusz Burczyński  – Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

                        dr Peter Droell – Dyrektor Dypartamentu E, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej (on-line, wystąpienie w języku angielskim)

10:00 – 11:15  Źródła funduszy i wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw

                         FENG – wsparcie dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw

                         Patrycja Zeszutek – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

                         EIC Accelerator

                         dr Grzegorz Ambroziewicz – Europejska Agencja ds. Europejskiej Rady Innowacyjności i MŚP (EISMEA), Komisja Europejska

                         Sesja Q&A

11:15 – 11:35  Przerwa kawowa

Część II: Polskie innowacyjne przedsiębiorstwa – historie sukcesu

(moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

11:35 – 12:35  Panel dyskusyjny: Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w firmie, aby rozwijać innowacje i pozyskiwać na nie środki europejskie? Co prowadzi do sukcesu?

                         Pavel Panasjuk, prezes firmy Dynamic Air Cooling (Beneficjent Programów Ramowych)

                         Katarzyna Pokwicka-Croucher, założycielka i CEO Ecopolplast Sp. z.o.o. (Beneficjent Programów Ramowych)

                         Dawid Pierzak, firma ITKreatywni (Absolwent Innovation Coach)

                         Lucyna Szaszkiewicz, współzałożycielka 1Strike (Absolwent Innovation Coach)

12:35 – 13:15  Przerwa lunchowa

Część III: Pierwsze kroki na drodze do innowacji i zdobycia funduszy

(moderacja: Paweł Harycki – Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

13:15 – 13:30  Postaw pierwsze kroki w świecie innowacji z Innovation Coach

                         Anna Sęk – Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

13:30 – 13:45  Korzystaj z doświadczenia i wiedzy ekspertów – coaching innowacji

                         prof. nadzw. Magdalena Zabochnicka – Politechnika Częstochowska

13:45 – 14:00  Chroń swoje innowacje

                         Piotr Zakrzewski –  Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

14:00 – 14:15  Sesja Q&A

Część IV: Wybierz konkurs i przygotuj dobry wniosek – warsztat / prelekcja
(wymagana osobna rejestracja)

UWAGA: są to sesje równoległe!

14:30 – 16:00  Horyzont Europa: EIC Accelerator – zasady konkursu i skutecznej aplikacji (rejestracja – kliknij)

                         Agnieszka Banrowska – Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

                         Podstawowe informacje dla aplikujących o wsparcie z Funduszy Europejskich (rejestracja zamknięta)

                         Karolina Bryk – Specjalistka ds. FE w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich