Prelegenci

Jacek Żalek

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

prof. Tadeusz Burczyński

Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Peter Droell

Director for Prosperity
DG R&I, European Commission

Patrycja Zeszutek

Z-ca Dyrektora
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Grzegorz Ambroziewicz

Europejska Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA)

dr inż. Zygmunt Krasiński

Kierownik
CPB UE, IPPT PAN

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Kierownik projektu
Innovation Coach
CPB UE, IPPT PAN

Paweł Harycki

Koordynator ds. komunikacji
projekt Innovation Coach
CPB UE, IPPT PAN

Anna Sęk

Koordynator projektu
Innovation Coach
CPB UE, IPPT PAN

prof. Magdalena Zabochnicka

Politechnika Częstochowska

Piotr Zakrzewski

Z-ca prezesa
Urzędu Patentowego RP

Agnieszka Banrowska

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, IPPT PAN

Karolina Bryk

Specjalistka ds. Funduszy Europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Lucyna Szaszkiewicz

Współzałożycielka i prezeska spółki 1Strike sp. z o.o. 

Pavel Panasjuk

Prezes Dynamic Air Cooling

Katarzyna Pokwicka-Croucher

Założycielka i CEO w Ecopolplast sp. z o.o. produkującej ECOPLASTOMER.EU – pierwszy cyrkularny elastomer

Dawid Pierzak

Dawid Pierzak

Właściciel firmy ITKreatywni