Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany, specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Przez szereg lat związany z sektorem bankowym, w tym pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA. Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój przełomowych technologii i współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska i zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska Polski. Odpowiadał za zarządzanie portfelem ponad 140 projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze zarządzania B+R. Współzałożyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators. Od 2021r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.